Hyppää sisältöön



Miten yritysalueelle mahdollistetaan hiilineutraali liiketoiminta?

Opas hiilineutraalin yritysalueen viimeistelyyn

Asiasanat

Yritysalueet, hiilineutraali, liiketoiminta, Porttipuisto, Hakkila, sähkö, lämmitys, liikenne, ulkovalaistus

Oppaassa esitellään toimenpiteitä, joilla yritysalueet voivat siirtyä hiilineutraaliin liiketoimintaan. Vantaan Porttipuiston ja Hakkilan yritysalueet olivat kohdealueina oppaassa, joka keskittyi hiilineutraaliin sähköön, lämmitykseen ja liikenteeseen. Lisäksi oppaassa kiinnitetään huomiota ulkovalaistuksen parantamiseen ja vähähiilistämiseen yritysalueilla.

Tämä ratkaisu sopii…

  • kaupungille, jolla on tavoite olla hiilineutraali, ja etsii tapoja, joilla yritykset osallistuvat tavoitteen saavuttamiseen.
  • kaupungille, joka haluaa tietää, miten yritysalueiden hiilineutraalisuus voidaan toteuttaa.

Perustietoja

  • Sijainti: Porttipuisto ja Hakkila Itä-Vantaalla
  • Elinkaari: suunnitteluvaihe
  • Toteuttajat: Vantaan kaupunki, AFRY Oy, SteraLux Oy
  • Aikajänne: 2019–2021

Hyötyä hiilineutraalista yritysalueesta

Vantaan Porttipuiston ja Hakkilan yritysalueilla liikekiinteistöt kuuluvat tällä hetkellä kauttaaltaan kaukolämpöverkkoon. Alueiden rakennuskanta on yhteensä reilusti yli puoli miljoonaa neliömetriä, joten energiantuotannon aiheuttama hiilijalanjälki on suuri. Kaikki yritysalueiden kiinteistöt kuuluvat yksityisille omistajille, joten kaupunki ei voi suoraan päättää uusien energiamuotojen käyttöönotosta. Tästä syystä oppaassa käydään läpi erilaisia ohjauskeinoja yritysalueiden hiilineutraalisuuteen siten, että yritykset voisivat saada siirtymästä myös liiketoiminnallista hyötyä. 

Vantaan Energia kehittää vähähiilistä, jopa hiilineutraalia, kaukolämpöverkkoa. Tässä osansa on jätevoimalaitoksen laajennuksella vuonna 2022, mikä mahdollistaa kivihiilestä luopumisen. Toisaalta yhtiö tarjoaa myös UusiolämpöBIO- sekä Uusiolämpö100-vaihtoehtoja. Näillä vaihtoehdoilla yritysalueiden hiilijalanjälkeä voidaan pienentää huomattavasti. 

Kannustetaan uusiin energiavaihtoehtoihin

Vantaan Energian toimenpiteet vähentävät suoraan yrityksien päästöjä, kun kaukolämmön päästökerroin pienenee. Yrityksillä on jo nyt mahdollisuus valita hiilineutraali kaukolämpövaihtoehto lisähintaan. Jatkossa kannustin paranee, sillä lisämaksu poistuu.

Kaupungin keskeinen rooli on toimia yritysten energianeuvonantajana. Kaupungin tulee tiedottaa investoinneista ja rakennushankkeista, mutta myös sujuvoittaa luvanvaraisia toimenpiteitä yritysalueilla. Samalla kaupungin on syytä kannustaa yrityksiä tekemään energiakatselmuksia ja vauhdittaa siten yritys- ja yritysaluekohtaisten energiatehokkuustoimenpiteiden laatimista. Liikennepuolella kaupungin vastuulla on parantaa erityisesti työmatkaliikenteen sujuvuutta. Vähälle huomiolle jäänyt liikennevalojen sujuvoittaminen pienentäisi matka-aikaa ja leikkaisi päästöjä. Kaupungin tulee myös ponnistella, jotta liikennetietoja voitaisiin optimoida yritysalueilla mahdollisimman sujuvan liikenteen saavuttamiseksi. Samalla tulee mahdollistaa uusiutuvien polttoaineiden saatavuus yritysalueilla: kaasu- ja latausinfraa tulee lisätä yritysten saataville.

Tärkeimmät opit

  • Jokainen yritysalue on erilainen, mutta ne hyötyvät kaupungin avusta.
  • Kaupungin ei kannata yrittää pakottaa yrityksiä hiilineutraaliuteen, vaan asettaa kannustimia.
  • Säästöt ovat yrityksille kaikkein keskeisin syy osallistua hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseen.